SỨC MỆNH CỦA CẤN XUÂN HẢI

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng, chiến lược, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp cho tất cả các doanh nghiệp; Giúp các doanh nghiệp có phương pháp, công cụ quản trị doanh nghiệp mới: hiệu quả hơn, dễ dàng áp dụng hơn; Nâng doanh nghiệp lên một tầm cao mới, vươn ra thế giới.

Luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng trong mọi trường hợp, trong đó có bạn, thông qua sự hỗ trợ công nghệ hiện đại của Internet, để bạn và người thân có cuộc sống tốt nhất.

Phương châm của tôi là: 

“Không giúp bạn kiếm tin, ch to dòng tin và tài sn cho bạn.”

Thông qua sự chia sẻ của tôi bạn sẽ nhận được các giá trị để đi đến thành công và tự do tài chính.

Không giới hạn tuổi tác, giới tính, vị trí địa lý, chỉ cần bạn là người có ý chí hành động, tâm huyết, cháy hết mình vì mục tiêu lớn.

MỤC TIÊU CÁ NHÂN

  1. Trở thành chuyên gia số 1 trong: Xây dựng hệ thống điều hành doanh nghiệp tự động.

  1. Trở thành diễn giả, mang kiến thức kinh nghiệm của mình giúp cho cộng đồng doanh nghiệp và chủ kinh doanh trong và ngoài nước, giúp họ kinh doanh thành công.

  1. Tạo ra cho mình hơn 1 sản phẩm công nghệ cao, có giá trị giúp cho cộng đồng và xã hội.

  1. Từ giá trị giúp đỡ cộng đồng, được trả lại xứng đáng với tài sản cho cá nhân không nhỏ hơn 6 triệu USD.

  2. Tạo ra cộng đồng kinh doanh 1000 người giàu có gắn kết chặt chẽ với nhau, cùng nhau vươn ra biển lớn toàn cầu.

  3. Xây dựng ít nhất 5 công ty triệu đô và bán, khi đó tự do tài chính, tự do thời gian, thỏa sức sáng tạo trong kinh doanh toàn cầu.