TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Thạc sĩ kỹ thuật: Học viện Lê Quý Đôn (2008-2010);

 • Kỹ sư Kỹ thuật: Học viện Lê Quý Đôn (1996-1999);

 • Đại học Ngoại Ngữ: Học viện khoa học QS Việt Nam (2007-2011);

 • Học tập và nghiên cứu công nghệ mới tại Ấn độ (2005-2006);

 • Học tập Công nghệ và Marketing Online tại Singapore (2014);

 • Chứng chỉ Giám đốc điều hành tại Trường doanh nhân PTI (2006-2007);

 • Chứng chỉ tài chính dành cho lãnh đạo tại Trường Doanh nhân PTI (2007);

 • Chứng chỉ tốt nghiệp trường kinh doanh đột phá tại ASK (2014);

 • Chứng chỉ bán hàng đỉnh cao tại ASK (2015);

 • Chứng chỉ Mô hình công ty giá trị tại PDCA (2015);

 • Chứng chỉ Tự động hóa doanh nghiệp tại PDCA (2015);

 • Chứng chỉ xây dựng doanh nghiệp thành công tại PDCA (2015);

 • Chứng chỉ Marketing online tại Onnet (2015);

 • Chứng chỉ Marketing online: Internetmastery tại Onnet (2015);

 • Chứng chỉ ngoại ngữ tại Đại sứ quán Australia (2002-2004).

NHỮNG KỸ NĂNG

Kỹ năng Đào tạo huấn luyện

G

Kỹ năng quản lý nhân sự

Đ

Kỹ năng lập mục tiêu

G

Kỹ năng khen – chê

Đ

Kỹ năng lập chiến lược

G

Kỹ năng giải quyết vấn đề

K

Kỹ năng giao tiếp

K

Kỹ năng giao việc

K

Kỹ năng thuyết trình

G

Cắt giảm 3P

K

Kỹ năng đàm phán

K

Xây dựng quy trình

Đ

Kỹ năng tuyển dụng

K

Hoạch định tài chính

K

Kỹ năng bán hàng đỉnh cao

K

Kỹ năng KD theo chỉ số

G

Kỹ năng quản lý thời gian

K

Kỹ năng quản trị rủi ro

K

Lập kiểm soát tiến độ dự án

K

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Đ