1. Ưu điểm

 • Luôn nghĩ và làm những gì cho cộng đồng kinh doanh;

 • Hiểu sâu về điều hành doanh nghiệp theo chỉ số;

 • Có khả năng tính toán tốt, logic;

 • Có kế hoạch trong công việc;

 • Có tư duy biện chứng;

 • Có khả năng sáng tạo;

 • Luôn muốn tìm tòi cái mới;

 • Hay giúp đỡ người khác;

 • Có khả năng sư phạm, diễn thuyết;

 • Hay bàn luận những vấn đề về ý tưởng và xã hội;

 • Trong công việc chu đáo, có trách nhiệm;

 • Có khả năng lãnh đạo, chỉ huy;

 • Có khả năng thuyết trình một vấn đề yêu thích;

 • Thích khám phá vấn đề khó trong công việc;

 • Thích đào sâu những vấn đề có tính logic;

 • Chu đáo với gia đình và bạn bè.

 1. Nhược điểm

 • Không có kiến thức sâu về kinh tế; Khả năng quản lý tài chính chưa cao;

 • Hay nể nang trong công việc;

 • Khả năng quy tụ, thu hút cộng đồng chưa cao;

 • Chi tiêu không thực sự tiết kiệm, hay phát sinh;

 • Hay bị lôi cuốn vào nói về bản thân mình;

 • Không thích ngồi một mình;

 • Thích được người khác khen;

 • Hay xúc động trước tình cảnh éo le;

 • Khả năng tiếp cận bề trên nhiều hạn chế;

 • Không thường được bậc trên yêu quý;

 • Hơi có tính bảo thủ, gia trưởng;

 • Đôi lúc quá khắt khe trong công việc;

 • Hay thận trọng thái quá khi đề đạt ý kiến;

 • Không thích người nhiều lời;

 • Hay tin người thái quá;

 • Làm ơn hay mắc oán nhưng không từ bỏ được.